Monday, May 9, 2011

Azi, Stanescu

POEM 
Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi
şi ți-aş săruta talpa piciorului,
nu-i aşa că ai şchiopăta puțin, după aceea,
de teamă să nu-mi striveşti sărutul?

Dimmi, se ti prendessi un giorno
e ti baciassi la pianta del piede,
non zoppicheresti un poco, dopo tutto,
per paura di schiacciare quel bacio ?

No comments:

Post a Comment